Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Sài Gòn

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 24.25 C19

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
C19