Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Sài Gòn

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 22.5 C00, C19

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
C00, C19