Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Quan hệ quốc tế chất lượng cao

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310206_CLC 25.9 D01, D14

Mã ngành
7310206_CLC
Điểm chuẩn
25.9
Tổ hợp môn
D01, D14