Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Quan hệ quốc tế chất lượng cao

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310206_CLC 25.7 D01

Mã ngành
7310206_CLC
Điểm chuẩn
25.7
Tổ hợp môn
D01