Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Quan hệ quốc tế chất lượng cao

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310206_CLC 26.3 D01

Mã ngành
7310206_CLC
Điểm chuẩn
26.3
Tổ hợp môn
D01