Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520503 15 A00, A01, D01, D15

Mã ngành
7520503
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D15