Thứ hai, 25/9/2023
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 23.75 H00, H07

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
H00, H07