Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 24 H00, H02

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
H00, H02