Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 22.5 H00

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
H00