Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 23 H00

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
H00