Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Kiến trúc TP HCM

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 22 H01, H06

CƠ SỞ TP HCM

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
H01, H06
Ghi chú
CƠ SỞ TP HCM