Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 18 H01, H02, H06, V00

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
H01, H02, H06, V00