Thứ hai, 26/2/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 31 H00, H01, H02

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
31
Tổ hợp môn
H00, H01, H02