Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 34 H00, H01, H02

Vẽ HHMT >=6

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
34
Tổ hợp môn
H00, H01, H02
Ghi chú
Vẽ HHMT >=6