Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 27 H00, H01, H02

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
H00, H01, H02