Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Hoa Sen

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 16 D01, D09, D14

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
D01, D09, D14