Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Công nghệ TP HCM

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 17 A00, D01, H01, V00

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, D01, H01, V00