Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công Nghệ TP HCM

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 19 H01, H02, H06, V00

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
H01, H02, H06, V00