Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 19 A00, D01, H01, V00

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, D01, H01, V00