Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580210 15.4 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7580210
Điểm chuẩn
15.4
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01