Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580210 15.05 A00, A01, C01, D01

TO >=6.2; TTNV <=3

Mã ngành
7580210
Điểm chuẩn
15.05
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
TO >=6.2; TTNV <=3