Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580210 21.45 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580210
Điểm chuẩn
21.45
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07