Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580210 20 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580210
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07