Thứ hai, 27/9/2021
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580210 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7580210
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01