Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580210 14.25 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7580210
Điểm chuẩn
14.25
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01