Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580210 15 A00, A01

Mã ngành
7580210
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01