Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580210 17.05 A00, A01

TO >=6.6; LI >=4.75; TTNV <=2

Mã ngành
7580210
Điểm chuẩn
17.05
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=6.6; LI >=4.75; TTNV <=2