Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Kiến trúc TP HCM

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580210 15.5 A00, A01

Mã ngành
7580210
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01