Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Kiến trúc TP HCM

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580210 16.2 A00, A01

Mã ngành
7580210
Điểm chuẩn
16.2
Tổ hợp môn
A00, A01