Thứ tư, 7/6/2023
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nam - Miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|22B00 25.5 B00

Mã ngành
7720101|22B00
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
B00