Chủ nhật, 14/4/2024
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nam - Miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|22B00 24.91 B00

Mã ngành
7720101|22B00
Điểm chuẩn
24.91
Tổ hợp môn
B00