Thứ tư, 22/3/2023
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nam - Miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|22A00 25.5 A00

Mã ngành
7720101|22A00
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00