Thứ ba, 18/6/2024
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nam - Miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|22A00 24.91 A00

Mã ngành
7720101|22A00
Điểm chuẩn
24.91
Tổ hợp môn
A00