Thứ ba, 18/6/2024
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nam - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|21B00 25.15 B00

Mã ngành
7720101|21B00
Điểm chuẩn
25.15
Tổ hợp môn
B00