Thứ sáu, 9/12/2022
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nam - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|21B00 26.1 B00

Mã ngành
7720101|21B00
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
B00