Thứ sáu, 8/7/2022
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nam - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|21B00 23.55 B00

Nam - phía Bắc - B00

Mã ngành
7720101|21B00
Điểm chuẩn
23.55
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
Nam - phía Bắc - B00