Chủ nhật, 27/11/2022
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nam - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|21A00 26.1 A00

Mã ngành
7720101|21A00
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
A00