Thứ năm, 30/6/2022
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nam - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|21A00 25.25 A00

Nam - phía Bắc - A00

Mã ngành
7720101|21A00
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Nam - phía Bắc - A00