Thứ bảy, 15/6/2024
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nam - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|21A00 25.15 A00

Mã ngành
7720101|21A00
Điểm chuẩn
25.15
Tổ hợp môn
A00