Thứ bảy, 26/11/2022
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nữ - Miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|12B00 27.4 B00

Mã ngành
7720101|12B00
Điểm chuẩn
27.4
Tổ hợp môn
B00