Thứ sáu, 19/7/2024
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nữ - Miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|12B00 27.1 B00

Mã ngành
7720101|12B00
Điểm chuẩn
27.1
Tổ hợp môn
B00