Thứ năm, 30/6/2022
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nữ - Miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|12B00 25.35 B00

Nữ - phía Nam - B00

Mã ngành
7720101|12B00
Điểm chuẩn
25.35
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
Nữ - phía Nam - B00