Chủ nhật, 3/7/2022
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nữ - Miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|12A00 28.3 A00

Mã ngành
7720101|12A00
Điểm chuẩn
28.3
Tổ hợp môn
A00