Thứ ba, 3/10/2023
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nữ - Miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|12A00 27.1 A00

Mã ngành
7720101|12A00
Điểm chuẩn
27.1
Tổ hợp môn
A00