Thứ bảy, 13/7/2024
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nữ - Miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|12A00 27.1 A00

Mã ngành
7720101|12A00
Điểm chuẩn
27.1
Tổ hợp môn
A00