Thứ bảy, 25/3/2023
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nữ - Miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|12A00 27.4 A00

Mã ngành
7720101|12A00
Điểm chuẩn
27.4
Tổ hợp môn
A00