Thứ tư, 6/7/2022
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nữ - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|11B00 26.65 B00

Nữ - phía Bắc - B00

Mã ngành
7720101|11B00
Điểm chuẩn
26.65
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
Nữ - phía Bắc - B00