Chủ nhật, 26/3/2023
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nữ - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|11B00 28.3 B00

Mã ngành
7720101|11B00
Điểm chuẩn
28.3
Tổ hợp môn
B00