Thứ sáu, 19/7/2024
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nữ - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|11B00 27.17 B00

Mã ngành
7720101|11B00
Điểm chuẩn
27.17
Tổ hợp môn
B00