Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540106 15 A00, B00, D01, D07

Mã ngành
7540106
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D07