Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Bất động sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340116 25.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340116
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01