Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Bất động sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340116 23 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340116
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01