Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Bất động sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340116 21 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340116
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01