Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Bất động sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340116 20 A00, A01, A04, D01

Mã ngành
7340116
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, A04, D01