Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Nông Lâm TP HCM

Bất động sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340116 18 A00, A01, D01

Mã ngành
7340116
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01