Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Nông Lâm TP HCM

Bất động sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340116 22.75 A01, D01

Mã ngành
7340116
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A01, D01