Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Tài Chính Marketing

Bất động sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340116 25.1 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340116
Điểm chuẩn
25.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96