Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Tài Chính Marketing

Bất động sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340116 18 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340116
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96