Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Tài chính Marketing

Bất động sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340116 23 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340116
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96