Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Phan Thiết

Bất động sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340116 14 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340116
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01