Thứ hai, 27/6/2022

Đại học Phan Thiết

Mã trường: DPT Bình Thuận

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.775

  1. Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
  2. Xét kết quả học bạ THPT
  3. Xét kết quả kỳ thì đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM

Điểm chuẩn