Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540102 15.1 A00, A01, B00, D01

TO >=5.2; TTNV <=2

Mã ngành
7540102
Điểm chuẩn
15.1
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01
Ghi chú
TO >=5.2; TTNV <=2