Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540102 16.45 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7540102
Điểm chuẩn
16.45
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01