Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540102 15.9 A00, A16, D01, D90

Mã ngành
7540102
Điểm chuẩn
15.9
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, D90