Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Cần Thơ

Bệnh học thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620302 15.5 A00, B00, B08, D07

Mã ngành
7620302
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D07