Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Cần Thơ

Bệnh học thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620302 19.5 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7620302
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08