Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Cần Thơ

Bệnh học thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620302 15 A00, B00, B08, D07

Mã ngành
7620302
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D07