Thứ tư, 29/6/2022
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Phát triển nông thôn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620116 16 A00, B00, C00, D01

Mã ngành
7620116
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, C00, D01