Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Phát triển nông thôn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620116 17.9 A00, B00, C00, D01

Mã ngành
7620116
Điểm chuẩn
17.9
Tổ hợp môn
A00, B00, C00, D01