Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Nông Lâm TP HCM

Phát triển nông thôn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620116 16 A01, D01

Mã ngành
7620116
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01, D01