Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Quản lý tài nguyên rừng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620211 16 A00, B00, D01, D08

Mã ngành
7620211
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D08