Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Lâm nghiệp đô thị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620202 16 A00, B00, D01, D08

Mã ngành
7620202
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D08