Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Lâm học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620201 16 A00, B00, D01, D08

Mã ngành
7620201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D08