Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Cần Thơ

Quản lý thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620305 15.5 A00, B00

Mã ngành
7620305
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, B00