Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Cần Thơ

Quản lý thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620305 19.5 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7620305
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08