Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Cần Thơ

Quản lý thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620305 16 A00, B00, B08, D07

Mã ngành
7620305
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D07