Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Tiền Giang

ĐH Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620301 18 A01, B00, B08

Mã ngành
7620301
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, B00, B08