Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Tiền Giang

ĐH Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620301 A00, A01, B00, D08

Mã ngành
7620301
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D08