Thứ hai, 6/12/2021

Đại học Tiền Giang

Mã trường: TTG Tiền Giang

Liên hệ

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.505

  1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
  2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ THPT
  3. Xét tuyển thẳng
  4. Xét điểm Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM

Điểm chuẩn