Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Cửu Long

ĐH Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620301 15 A00, A01, B00, B03

Mã ngành
7620301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, B03