Thứ tư, 29/5/2024
Đại học Nha Trang

ĐH Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620301 16 A01, B00, D01, D07

Mã ngành
7620301
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01, B00, D01, D07