Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Nha Trang

ĐH Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620301 15.5 A01, B00, D01, D96

Mã ngành
7620301
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A01, B00, D01, D96