Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Nông Lâm TP HCM

ĐH Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620301 16 B00, D07, D08

Mã ngành
7620301
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
B00, D07, D08