Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Cần Thơ

ĐH Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620301 16 A00, B00, B08

Mã ngành
7620301
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, B08