Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Cần Thơ

ĐH Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620301 22.5 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7620301
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08