Chủ nhật, 4/12/2022
Đại học Nông Lâm TP HCM

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 23 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08