Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Nông Lâm TP HCM

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 24.5 B00, D07, D08

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
B00, D07, D08