Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 24 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08