Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Công nghiệp TP HCM

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 18 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01