Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công Nghệ TP HCM

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 20 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01