Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 18 A00, B00, C08, D07

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, B00, C08, D07