Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Công nghệ TP HCM

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 19 A00, B00, C08, D07

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, B00, C08, D07