Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Cần Thơ

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 23.7 A02, B00, B08, D07

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
23.7
Tổ hợp môn
A02, B00, B08, D07