Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Cần Thơ

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 21.6 A02, B00, B08, D07

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
21.6
Tổ hợp môn
A02, B00, B08, D07