Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Cần Thơ

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 27.75 A02, B00, D07, D08

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
27.75
Tổ hợp môn
A02, B00, D07, D08