Thứ hai, 27/9/2021
Đại học Tây Đô

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 15 A06, B00, B02, C02

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A06, B00, B02, C02