Thứ ba, 6/12/2022
Đại học Tây Đô

Thú y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7640101 16 A06, B00, B02, C02

Mã ngành
7640101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A06, B00, B02, C02