Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Kiên Giang

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 14 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07