Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 17.3 A00, B00, C15, D08

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
17.3
Tổ hợp môn
A00, B00, C15, D08