Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Tiền Giang

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 18 A01, B00, B08

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, B00, B08