Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Tiền Giang

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 15 A00

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00